چهار افسانه درباره اجرای نما

در واقع اتصالات نما به سازه باید به گونه ای باشد که تغییر مکان نسبی ناشی از نیروها و بارهای زلزله را تحمل کند. دوم آنکه نما در برابر نیروهای وارده به ساختمان و جابه جایی نسبی ناشی از بارهای مختلف همچون زلزله مقاوم باشد و باریزش کلی یا جزئی مواجه نشود. علاوه بر این اجزای نما باید توسط سازه نگهداری شوند، باید توسط اتصالات قابل اطمینان به سازه متصل و مهار شود، تکیه گاه سازه باید بتواند نیروی وارده را به سازه منتقل کند و ششمین خط قرمز مربوط به اتصال نما است. لایه سوم از این مقررات به ضابطه ۷۱۴ معروف است که مطابق محتوای آن در طراحی و اجرای نما باید سه فاکتور بررسی شود: اول آنکه سیستم اتصال نما به تکیه گاه قادر به تحمل نیروهای وارده به نما ناشی از بار باد، زلزله و ضربه ها باشد. ضمن آنکه براساس این مقررات نمای شیشه ای پیوسته برای ساختمان ها ممنوع عنوان شود و تاکید شده مصالح نما باید اتصال کافی و مناسب داشته باشد تا خطر فروریختن و جداشدن نداشته باشد.

نمای خشک در ساختمان

در این گزارش یکی از علت های اصلی ریزش نمای ساختمان ها، رعایت نشدن ضوابط کامل در اتصال آنها به جداره ساختمان و تنوع مصالح در نمای ساختمان ها عنوان شده است، بنابراین نماها بخش ضعیف ساختمان ها در شهرهای کشور هستند که به شدت در برابر ارتعاشات ناشی از زلزله آسیب پذیر هستند. بعدها به علت کیفیت بالا و تنوعبسیار زیاد، در سراسر دنیا نیز مورد استفاده قرار گرفت. چراکه با توجه به مساله حقوق و تکالیف شهروندان نسبت به شهر، هرکسی که ساختمان می سازد باید به حقوق سایر شهروندان نیز احترام بگذارد. به عنوان مثال درخصوص چگونگی استفاده از آجر در نمای ساختمان تاکید شده پس از احداث دیوار پشت باید با مفتول و اتصال مناسب، خطر ریزش مهار شود یا آنکه درخصوص نمای سنگی تاکید شده باید با مهار مناسب از جداشدن و فروریختن هنگام زلزله جلوگیری شود. شما باید به خوبی هر یک از بخش های متنوع نمای ساختمانی را از هر نظر به خوبی بررسی کنید تا بدانید آن نمای انتخاب شده چه ویژگی ها و قابلیت هایی دارد.

قطعات نمای خشک

 Data was g enerat᠎ed ​by behsaznama C ontent Gen​erator D​em over si᠎on!

اجرای نما نکات

اولین گام برای اصلاح نمای موجود ساختمان ها را توجه به اقلیم هر منطقه شهری دانست و مصالح نمای ساختمان با توجه به تاب آوری و توسعه پایدار انتخاب شوند. با وجود تاکید بر رعایت الزامات خاص اجرای نمای ساختمان ها در ضوابط و مقررات فرادست به ویژه نحوه اجرای نمای سنگی، یافته های کارشناسان و مدیران شهری از اوضاع شهر تهران نشان می دهد خطوط قرمز مربوط به نما، در ساختمان هایی که دست کم از دهه ۸۰ به بعد ساخته شده اند نه تنها رعایت نشده است بلکه ضوابط ساختمانی مربوط به این بخش از ساخت وساز، پشت نمای ساختمان ها دفن شده است و همین نادیده انگاری راز لرزه ای نماهای آماده سقوط در شهر ها است که در زلزله استان کرمانشاه تجربه شد. نتایج بررسی ضوابط و مقررات فرادست ساختمانی و گزارش کارشناسی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن از شکل عجیب تخریب ساختمان ها در زلزله کرمانشاه از وجود یک تهدید متفاوت برای پایتخت حین زلزله بزرگ خبر می دهد. در گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی پس از زلزله کرمانشاه مشخص شده بود، یکی از بیشترین موارد تخریب و خسارت وارد شده مربوط به جدایی و ریزش نماهای ساختمان ها و ملحقات آنها است که در مناطق شهری به عنوان یکی از شایع ترین اشکال خسارت تلقی می شود.

شرکت طراح و مجری نمای خشک

به دنبال انتشار گزارش مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن پس از وقوع زلزله کرمانشاه که به شکل عجیب ریزش ساختمان ها از ناحیه نما و دیوار خارجی ساختمان ها شروع شد، بررسی وضعیت احداث نمای ساختمان ها در شهر تهران و مقایسه آن با ضوابط فرادست نشان داد شهر تهران در زمان وقوع زلزله بزرگ با یک تهدید خفته از بابت «نماهای لرزان آماده سقوط ساختمان ها» مواجه است. مخصوصا تهران ف شمال ، دماوند ، لواسان ، باپیمانکاری آقای عزیزی با بیش از 20 سال سابقه ای زیاد باشماره ای ۰۹۱۹۴۱۸۷۴۹۰ ۰۹۱۰۵۵۸۰۷۶۶ تماس بگیرید. نتایج تحقیق و بررسی کارشناسان و مدیران شهری وهمچنین ضوابط و دستورالعمل های حوزه نمای ساختمان ها نشان می دهد در شهر تهران به عنوان یکی از شهرهای دارای احتمال بالای خطر زلزله، یک تهدید متفاوت ناشی از زلزله وجود دارد که به شکل مستقیم به نمای ساختمان ها مربوط می شود. جزئیات فنی این سه دسته مستندات شامل آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله(۲۸۰۰)، مباحث ۴، ۵ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان و همچنین دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها معروف به ضوابط ۷۱۴، نشان می دهد در ساخت وساز به ویژه ساخت وسازهای مسکونی ۶ خط قرمز در نماکاری (اجرا و ساخت سطح بیرونی ساختمان) وجود دارد.

آیا برای رفع مجری نمای سرامیک خشک باید 6 قدم برداشته شود؟

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد نمای خشک در ساختمان لطفا از صفحه ما بخواهید.

دیدگاهتان را بنویسید