نحوه فروش نمای مدرن

این نوع از نما باتوجهبه فاکتورهای مختلفی تقسیمبندی میشود. نمای کرتین وال برای سقف شیشهای در دو نوع ثابت و متحرک است. باتوجهبه کاربرد گستردهای که امروزه این نما پیدا کرده و جایگزینی آن با نماهای سنگی و آجری، آشنایی با انواع سیستم اجرای نمای کرتین وال ضرورت مییابد. از روشهای اجرای کرتین وال میتوان برای ساخت نماهای زیبا برای سازههای ایرانی و خارجی استفاده کرد. در روشهای اجرای کرتین وال در این نوع از سیستمها، میتوان در یک سمت، از درپوش آلومینیومی در یکی از مسیرهای افقی یا عمودی و در سمت دیگر از لاستیک برای فیکس کردن شیشهها استفاده کرد. بهجای استفاده از قاب از چسبهای ویژهای برای فیکس کردن و استحکام شیشهها در بین لاملها استفاده میکنند. در سیستم یو چنل، از کاستهایی که به شکل U هستند استفاده میکنند. در این نوع نما از درپوش (cap) برای استحکام و ثابت نگهداشتن شیشهها سر جای خود استفاده میکنند. همچنین برای رنگ های این سازه از تن های گرم بژ ، قهوه ای و سوخته استفاده می کند “. از گذشته تاکنون انتخاب بهترین و مناسب ترین نمای ساختمان همواره از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده است. با بهترین قیمت نصب وفروش می شود. این کار ها در سراسر ایران نصب وفروش می شود.

شش مسائل مردم نفرت درباره کرتین وال

سیستمهای کرتین وال مجموعهای از اجزای کارخانهای هستند که یا بهصورت پانلهایی در کارخانه ساخته میشوند و واحدهای بههمپیوسته به محل آورده شده و نصب میشوند (پرده والینگ یکپارچه) یا بهعنوان اجزاء به محل آورده شده و روی ساختمان مونتاژ میگردند (پرده چوبی و دیوارکشی). این موضوع باعث میشود که نمای ساختمان بهصورت یکپارچه درآمده و از شکل ظاهری زیبایی برخوردار شود. ظاهر یکنواخت و یکپارچه این مدل باعث شده انتخاب بسیاری از طراحان و معماران باشد. بسیاری از معماران نیز برای تزئین طرح خود، لوورها را انتخاب می کنند. سلیقه کارفرما: نما باید توسط کارفرما تایید شود، در نتیجه معماران در انتخاب طرح نمای ساختمان باید سلیقه کارفرما را مد نظر قرار دهند. سطح درمان نشده با قرار گرفتن در معرض نور UV به مرور زمان به زیبایی خاکستری نقره ای می شود. هم چنین به دلیل خاصیت رفلکس کردن نور در شیشه، از قسمتهای بیرونی نمیتوان بهراحتی داخل ساختمان را دید. نمای بیرونی مانند یک لایه محافظ برای ساختمان است و در انتخاب نمای ساختمان رعایت نکاتی بسیار مهم است: با توجه به شرایط آب و هوایی، موقعیت جغرافیایی ساختمان، تعداد طبقات ساختمان. سومین عوامل و نکاتی که باید به آن توجه داشت، توجه به اصول زیباسازی شهری و مد نظر قرار دادن و هماهنگسازی نمای ساختمان های یک شهر یا روستا با یکدیگر است. ​This ​da ta was c᠎reated ​wi th behsaznama Content Gen er᠎at᠎or Demov​ersion!

اجرای نمای خشک در ایران

بهتر است نمای ساختمان ساده یا پرجزئیات شما همگون با نمای شهری و ساختمانهای مجاور طراحی شود. این پاسخ ها وتغییرات میتواند در جهت تغییرات ساده مانند باز یا بسته شدن بازشوها باشد یا به صورت کلی تغییر در نما را شامل گردد. محیطهای بسته و امن گذشته فروپاشیدهاند، و ساختارهای جدیدی را میطلبند. نحوه اجرای نمای کرتین وال در این سیستم به این صورت است که شیشهها بین لاملها جای گرفته و آنها را از هم جدا نگه میدارند. با ایجاد فاصلهای که سطح بیرونی نما با بدنه اصلی ساختمان ایجاد میکند؛ ضمن آنکه وجود هوا در این فاصله نقش عایق صوتی وحرارتی را خواهد داشت، میتوان با محاسبات انجام شده نسبت به محل ساختن ساختمان از نظر آب و هوایی مطابق استانداردهای مربوطه (مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان ایران) عایق حرارتی و صوتی مناسبی را در نظر گرفت و به راحتی نصب نمود و حتی از این فضا میتوان برای عبور سیستم تاسیسات مکانیکی و برقی نیز استفاده نمود. استفاده از مواردی همچون بتن مسلح و فولاد در طراحی نمای مدرن، کاربرد بسیاری خواهند داشت. سیستمهای اجرای نمای کرتین وال به دو نوع رایج تقسیم میشود. همانطور که پیشتر ذکر شد این نوع کرتین وال کاملاً بدون قاب بوده و چسبهای ویژه نقش نگه دارنده شیشهها را دارند.

اجرای نما: این است کاری که حرفه ای ها انجام می دهند

در یک دستهبندی میتوان آنها را بر اساس شکل ظاهری به دودسته کلی قابدار و بدون قاب تقسیم کرد. به جای رنگ آمیزی متریال مورد استفاده، آنها با ظاهری مدرن و با رنگ طبیعی خود نمایش داده می شوند. 4. بر رنگ طبیعی متریال تأکید کنید. علاوه بر چسب از لاستیکهایی به نام EPDM نیز میتوان در این نوع سیستم استفاده کرد. بر اساس همین درپوش است که سیستم فیس کپ به دو نوع نیمه درپوشدار و کاملاً درپوشدار تقسیم میشود. نوع کاملاً بدون قاب (full frameless)، قاب U شکل یا یو چنل و شبه بدون قاب (semi frameless) از انواع کرتین وال فریم لس است. نحوه اجرای نمای کرتین وال در این نوع از سیستمها بهگونهای است که قیمت مناسب و پایینتری نسبت به سیستم فول فریم لس فراهم میکند. درحالیکه در نوع کاملاً درپوشدار هر دو قاب افقی و عموی درپوش آلومینیومی دارند. پروفیلهای آلومینیومی در زمان نصب به یکدیگر چفت میشوند. نحوه اجرای نمای کرتین وال در این روش بهگونهای است که استیکهای آلومینیومی در جهتهای عمودی و افقی بین فضای طبقات قرار میگیرند. نمای کرتین وال curtain wall نوعی از طراحی نمای شیشه ای ساختمان است که از سیستم پوشش توسط سازه ایستا خود مورد استفاده قرار میگیرند.

در اینجا بیشتر به بررسی وب سایت اتصالات نمای خشک.

دیدگاهتان را بنویسید